Preambuła

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy warunki przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych przez nas danych. Wyjaśniamy, że wykorzystanie i zbieranie przez nas danych ograniczone jest do niezbędnego minimum.

Administratorem danych jest Grupa Elhand Sp. Z. o. o Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tarnowskich Górach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572716 , NIP: 6452544405 (dalej „Administrator”)

Strona www.perfect-chemia.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. 

Jakie dane zbieramy o kliencie? 

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią resortu.

Dodatkowo Administrator gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak np.: kraj, liczba odwiedzin, czas wizyty, rodzaj przeglądarki itp.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z Google Analytics. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. 

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym (sporządzeniu odpowiedzi na pytanie).

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych. 

Możliwe cele zbierania danych osobowych klientów przez Sklep: 

- Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
- Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
- Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
- Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
- Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
- Jeżeli wyraziłeś zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
- Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.

Dane możemy przekazywać odbiorcom tj.:

- Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
- Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
- Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność. 

W przypadku, gdy podanie przez klientów danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem, podanie przez nich danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem. 

W przypadku przekazania przez klientów danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez nich płatności na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

W przypadku przekazania przez klientów danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem.

W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Administrator stosuje: (PRZYKŁADY PONIŻEJ)

- pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne,
- środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
- środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Prawo kontroli, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
- wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, lub
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Sklep wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie Sklepu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies mogą mieć charakter trwały (oznacza to, że pliki są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony i służą do przechowywania informacji ułatwiających późniejszy dostęp do Sklepu takie jak hasło i login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Sklepu) lub tymczasowy (są usuwane z chwilą zamknięcia strony Sklepu).

Sklep wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

- uproszczenia procesu zakupowego (zapamiętanie dokonanych zakupów, identyfikacja klienta, czy też zapamiętanie aktualnej sesji klienta)
- prawidłowej obsługi Sklepu,
- działań marketingowych oraz reklamowych (dostosowanie wyświetlanych reklam do preferencji klienta,
- tworzenia statystyk odsłon sklepu,
- integralności strony Sklepu z powiązanymi usługami zewnętrznymi (np. udostępnienie listy znajomych z Facebook’a)

Funkcja „Share” (Prześlij)

Funkcja "Share" (Prześlij) umożliwia przesyłanie informacji o naszych stronach do serwisów społecznościowych lub na adres e-mail. 

Kontakt 

Pytania do niniejszej polityki prywatności, stosowanych przez nas praktyk oraz zakresu i sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych, prosimy kierować na adres: sklep@perfect-chemia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Puszkina 57, Tarnowskie Góry 42-605.